Obchodní podmínky


1. ArtKabinet Zíka spol. s r.o.

ArtKabinet Zíka spol. s r.o.
se sídlem Mikulandská 120/8, Praha 1 - Nové Město, 110 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze oddíl C, vložka 308298
IČ: 078 27 709
DIČ: CZ 078 27 709
telefon : +420 603 889 421
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web : www.artkabinet.cz

2. Galerie

Galerie se nachází na adrese Mikulandská 120/8, Praha 1 - Nové Město, 110 00.
Běžná otevírací doba galerie je od pondělí do pátku od 10. do 18. hodin.


3. Předmět činnosti

ArtKabinet Zíka spol. s r.o. se zabývá nákupem a prodejem uměleckých děl (zejména obrazy, sochy, sklo, šperky, umění na papíře, porcelán, hodiny a další).
Nabízené předměty jsou vystavené v galerii a zároveň jsou nabízeny na těchto webových stránkách, kde jsou doplněny foto dokumentací, popisem a cenou. Na těchto webových stránkách není možná registrace zákazníka ani nelze prostřednictvím internetové platby žádnou položku přímo zakoupit nebo uhradit. Pro rezervaci položky je vždy nutné zavolat či nás kontaktovat e-mailem, případně využít rezervační formulář na těchto webových stránkách. Ceny položek jsou pro kupujícího konečné, v případě transportu zahrnují i náklady na balení.

4. Způsob platby a doručení

Zboží je vydáno až po jeho úplném zaplacení. Platbu lze provést

- v hotovosti při osobním převzetí
- platební kartou při osobním převzetí
- bankovním převodem
- PayPal

Po vzájemné domluvě je možné zboží zaslat prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti na adresu v České republice i v zahraničí, případně na dobírku v rámci České republiky. Náklady na transport budou účtovány dle ceníku České pošty nebo jiné přepravní společnosti.
Prodávající se zavazuje expedovat zabalené zboží do 10 pracovních dnů od zaplacení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. V ceně uměleckého díla není její instalace. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu.


5. Prohlídka zboží

Vyobrazené zboží si lze po předešlé telefonické či e-mailové dohodě osobně prohlédnout. Veškeré dotazy rádi zodpovíme.


6. Reklamace

Zboží je třeba vždy prohlédnout a zkontrolovat při osobním odběru. Prodávané zboží je zboží použité. Opotřebení zboží odpovídající jeho stáří není v popisu uváděno. V souladu s dotčenými právními předpisy neodpovídá ArtKabinet Zíka spol. s r.o. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím. Kupující bere před koupí zboží na vědomí, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje a že se jedná o zboží použité a na takové se nevztahují žádné záruky, prodávající žádné záruky na toto zboží neposkytuje a nevztahují se na něj ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci.
V případě, že kupující koupil umělecké dílo na základě nabídky na webových stránkách a po doručení shledal vady, které nebyly v popise uvedeny, či se text neshodoval s předmětem, je oprávněn umělecké dílo vrátit. ArtKabinet Zíka je povinen dílo převzít a neprodleně vrátit kupní cenu.


7. Informační povinnost dle zákona o evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48. hodin.


8. Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů (dále také "ZOOU"), které se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany:


ArtKabinet Zíka spol. s r.o.
se sídlem Mikulandská 120/8, Praha 1 - Nové Město, 110 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze oddíl C, vložka 308298
IČ: 078 27 709
jakožto správce osobních údajů
(dále jako "správce" nebo jako "společnost")

Vám tímto poskytujeme níže uvedené shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.


Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které získala v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje společnost shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, a následně tři roky po jeho skončení. Poté společnost zpracovává Vaše údaje pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.
Zpracováváme tak údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se zejména o vyplnění formulářů na našich webových stránkách nebo uvedením údajů v rámci uzavírání smluvního vztahu s námi nebo ve Vámi uděleném souhlasu, pokud bude vyžadován a Vámi udělen.

Účel:

Plnění smlouvy a poskytování služeb
Oprávněné zájmy správce - marketingové účely


Rozsah:

Společnost získává osobní údaje pouze od Vás jako subjektu údajů, a to v rámci uzavírání smlouvy a/nebo v rámci jednání o uzavření smluv, a/nebo vyplněním formulářů na webových stránkách, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, bydliště/místo podnikání, telefonní a/nebo e-mailové spojení (u vyplnění formulářů na webových stránkách), jméno, příjmení, titul, bydliště/místo podnikaní, datum narození, rodné číslo, pohlaví, číslo průkazu totožnosti (pas, občanský průkaz, povolení k pobytu, apod.), telefonní a/nebo e-mailové spojení, bankovní spojení, prohlášení dle z. 253/2008 Sb., prohlášení dle z. 69/2006 Sb. (v rámci uzavírání smlouvy a/nebo v rámci jednání o uzavřeních smluv a u finančních transakcí (provedené platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací).
Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s právními předpisy. Stejné zabezpečení vyžaduje společnost i od zpracovatelů osobních údajů, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvou a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.
Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme jiným třetím subjektům, ani do zahraničí.
Právní základ zpracování Vašich osobních údajů
Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

Je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, nebo
Je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností, nebo
Je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, nebo
Jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas

Pokud nám udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kdy do předmětu e-mailu je třeba uvést "odvolání souhlasu". V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům.
Jako subjekt údajů poskytující osobní údaje máte následující práva:


Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument)

Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správců. Jste oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklad nezbytné na poskytnutí takové informace.

Právo na opravu osobních údajů nesprávných či neúplných údajů. Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených čl. 18 GDPR, kdy máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů Vašich osobních údajů, především pokud a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování, b) jste dovolali svůj souhlas k jejich zpracování, c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; d) byly zpracovány nezákonně; nebo e) musejí být vymazány podle právních předpisů

Právo na přenositelnost údajů Vašich osobních údajů, a to za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely a) přímého marketingu nebo b) pro účely našich oprávněných zájmů. V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu uoou.cz


Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete u naší společnosti jako u správce uplatnit kontaktováním naší společnosti písemně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na výše uvedenou doručovací adresu.