Figurální svícen s Diogenem

59.000 Kč
porcelán, Míšeň, návrh J. J. Kändler, kolem 1750, zhotoveno kolem 1800

rokokově tvarovaná základna, přikrčená postava Diogena s lucernou před sudem, v zadní části plastické květy a tři svícny s tulejkami, pestře malováno, modrá značka mečů pod glazurou, ryté číslo 945, výška 28 cm, lehce roestaurované květy