Sebastian Münster

174.000 Kč
Kozmografia česká, 1554

Praha, Jan Kosořský z Kosoře, Provenience: Sbírka Josef Novák

DOSAŽENÁ CENA V AUKCI 2.12.2021