476-3.jpg476-3.jpg

Luxusní agatinový pohár

192.000 Kč
kolem 1835, Buquojské sklárny, Jiříkovo údolí