Luxusní agatinový pohár

192.000 Kč
kolem 1835, Buquojské sklárny, Jiříkovo údolí

sklovina šedozelené barvy, kruhová, patnáctiboká základna, zvonovitá kupa šestiboká, bohatě broušená a jemně zlacená, výška 14 cm

DOSAŽENÁ CENA V AUKCI 1.12.2022