Trochu jiný Pavel Hlava

Trochu jiný Pavel Hlava

Neobvyklá kolekce rytého skla.


Pavel Hlava je sklářský výtvarník mnoha poloh. Většina milovníků designu jej zná jako autora váz na jeden květ provedené technikou sommerso nebo hranolových váz z kobaltového skla se zatavenou stříbrnou fólií. Starší generace sběratelů má Pavla Hlavu spojeného s křehkými vázami se vpichy, pro které je charakteristická granátově červená barva přecházející do ohnivých a žlutých tónů.

A konečně pro sběratelé luxusního ateliérového skla je Pavel Hlava synonymem autora naprosto dokonale zabroušených objektů, které jsou slepené z mnoha kusů barevného skla. Málo se ví o jeho původním školení a jeho první sklářské tvorbě.


Pavel Hlava zaujal svým talentem již jako patnáctiletý při studiu sklářské školy v Železném Brodu. Přitahovala jej řezba skla a kamenů, kterou nadějného studenta učili Ladislav Přenosil a Božetěch Medek. V tomto oboru pokračoval i na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v ateliéru Karla Štipla. V realistickém duchu, tedy v intencích svých pedagogů vytvořil ve 40. a 50. letech řadu váz a pohárů z čirého skla.


Kolem roku 1960 nastal u Pavla Hlavy výrazný stylový posun a za poměrně krátkou dobu vyvzoroval zajímavou kolekci tenkostěnných pohárů a váz zdobených jemnou abstraktní řezbou. Inspiraci hledal autor v přírodě - blízké mu byly především vegetabilní a florální témata. Nejznámější je Pohárek – Jablíčko z roku 1961, které bylo i vícekráte publikováno. Celá tato série byla navržena pro ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury), kde byla i následně nabízena. Poháry a vázy byly zhotoveny v závodě Umělecké sklo (Exbor) v Novém Boru. Ve fotografickém archivu této sklárny byly jednotlivé kusy dohledány a přesně určeny. Je obtížné říci, zda jednotlivé poháry byly zhotoveny pouze v jednom kuse či ve větších sériích, lze předpokládat, že se jednalo o omezené série do deseti kusů. Ale pro specifičnost a kvalitu provedení – střídání různých způsobů rytí a různých stupňů zrnění a následného prolešťování, lze konstatovat, že byly nejenom navrženy, ale i provedeny Pavlem Hlavou.


Tato nabízená kolekce pěti pohárů a vázy vyniká specifickou výtvarnou poetikou. Poháry mají v sobě lyrickou křehkost až něhu, přitom rytina vyniká jasnou kresbou a suverénním provedením. V kombinaci s tenkostěnnou sklenicí jednoduchého a elegantního tvaru vytváří ze sebe plnohodnotné výtvarné dílo.