Exponát února – Slavnostní sborník korunovace Marie Terezie v Praze v roce 1743

Exponát února – Slavnostní sborník korunovace Marie Terezie v Praze v roce 1743

V poslední době vzrůstá zájem české společnosti o tuto významnou středoevropskou panovnici. Asi nejznámnějším projektem je televizní seriál Marie Terezie. Ve stínu seriálu vznikl v produkci České televize i zajímavý dokument v režii bratří Cabanů s názvem Panovnice. Ten bohužel dramaturgie nasadila v tak nepochopitelný čas, že jej téměř nikdo neviděl…

unor 2a2b2a

Náš ArtKabinet získal snad nejzajímavější knihu, která se zabývala vztahem této panovnice a českých zemí. Ale nejdříve zpět do historie, co vydání této knihy předcházelo. V roce 1740 usedla Marie Terezie na základě pragmatické sankce na rakouský trůn. Tento akt vyvolal především v Bavorsku a Prusku pocit, že je příležitost na oslabeném Rakousku profitovat. Ihned po korunovaci pruský král Friedrich II. vznesl nároky na Slezsko, což byl počátek tzv. válek o rakouské dědictví. Slezsko se nepodařilo mladé panovnici ubránit a postoupila je Sasku. Získala si ale podporu uherské šlechty, v roce 1741 byla korunována za uherskou královnu a zahájila úspěšnou ofenzivu na obranu svého území. V tomto roce si začal nárokovat bavorský kurfiřt Karel Albrecht českou korunu, za podpory francouzů dobyl Prahu a nechal se provolat protikrálem. Přecenil ale své síly, Marie Terezie v následujícím roce získala nazpět dobytá území, obsadila Bavorsko a donutila Karla Albrechta uprchnout. V této chaotické atmosféře potřebovala upevnit svojí moc, jako ideální akt se jevila korunovace za českou královnu. Ve věku dvaceti šesti let přijíždí v doprovodu svého manžela Františka Štěpána Lotrinského v dubnu 1743 do Prahy. Den korunovace byl určen na 12. května a jak uvádějí historické prameny, v tento slavný den se ze všech stran ozývá radostný křik „Vivat Maria Theresia“, v pozadí znějí zvony a dělostřelecké salvy. Slavnostní průvod byl zakončen na Pražském hradě, kde byla první česká královna slavnostně korunována ve Svatovítské katedrále. Na paměť takto slavné události nechala novopečená česká královna zhotovit Slavnostní sborník.

unor2020 3a unor2020 3b

 

Tento slavnostní sborník popisuje slovem i obrazem korunovaci Marie Terezie v Praze dne 12. května 1743. Jeho originální název zní Drei Beschreibungen des königlichen Einzugs Mariae Theresiae, česky Trojí popsání předně slavnýho vjezdu Mariae Theresiae do Královských měst pražských. Autorem textové části byl na příkaz Marie Terezie právník, genealog a registrátor zemských desek Jan Jindřich Ramhofský z Ramhofenu (okolo 1700-1760). Kniha je doplněna patnácti mědirytinovými přílohami vloženými do textu a na závěr několika stranami mědirytinových erbů osobností účastnících se korunovace. Frontispis knihy tvoří alegorii vlády Marie Terezie nad Prahou. Spodní část výjevu tvoří alegorie Spravedlnosti a Víry, mezi kterými Čechie podává českou královskou korunu Marii Terezii. Ta sedí v kartuši nesené anděli nad vedutou Prahy. Autorem je augsburský umělec Johann Daniel Dietzler. Nejzajímavější a zároveň nejznámější jsou rozkládací mědirytinové prospekty zobrazující slavnostní průvod. Těchto prospektů je pět, zobrazuje průvod na Staroměstském náměstí, Malém rynečku, Křižovnickém náměstí, Malostranském náměstí a Horním malostranském náměstí. Autorem těchto bravurních rytin je opět Johann Daniel Dietzler. Další rytiny zobrazují holdování českých stavů panovnici a slavnostní hostinu ve Vladislavském sálu. Vyrytí takto náročných desek bylo svěřeno augsburskému mědirytci Johannu Andreasi Pfeffelovi. Kniha byla vydána v Praze Karlem Františkem Rosenmüllerem mladším a vyšla jak v české, tak i v německé verzi. Vázana byla do honosné kožené vazby ze zlatým motivem českého lva v kartuši.

Vzhledem k oblibě jednotlivých grafických listů byl tento sborník bohužel často znehodnocen rozřezáním. ArtKabinetu Zíka se podařilo získat do prodeje kompletní sborník, včetně všech grafických příloh a původní zachovalé vazby.