Exponát března – sklářská tvorba Filipa Nízkého

Exponát března – sklářská tvorba Filipa Nízkého

Filip Nízký (1972) patří ke střední generaci sklářských výtvarníků, kteří se začali prosazovat na počátku tisíciletí. Studia zakončil v roce 1999 v ateliéru skla u prof. Vladimíra Kopeckého na pražské VŠUP. Ihned po studiu získal v Mnichově cenu Talent 2000 v oboru sklo. Ve své tvorbě se zabývá designem, malbou, sochařstvím, ale jádro jeho tvorby spočívá ve skleněné plastice. Již od roku 1997 spolupracuje s významnou sklárnou Moser, kde je autorem limitovaných sérií i autorských unikátů.

brezen2020 2

Ve své sklářské tvorbě nejraději pracuje technikou tavené plastiky. Ta mu umožňuje modelovat objekty zdánlivě jednoduchých tvarů, u kterých je originálním způsobem řešena povrchová úprava. Autor často povrch pracně brousí, leptá a patinuje a tím dociluje nečekaných povrchových efektů. Nejčastěji používá jasné modré či červené skloviny, oblíbený má rovněž topaz či uranovou zeleň. Inspiraci pro svojí tvorbu obvykle hledá v přírodě, organické tvary následně abstrahuje, vznikají tak díla na pomezí umění a designu. Jeho objekty, vázy a mísy jsou zastoupeny ve významných sbírkách skla.

V současnosti nabízíme v ArtKabinetu dva objekty tohoto autora – Vázu z uranového skla a Objekt zhotovený z topazového skla. Objekt – topaz vychází z jeho série Vegetabilních forem inspirovaných tvaroslovím rostlinných útvarů.

Filip Nízký je i autorem Zrcadlové stěny v našem ArtKabinetu, která se právě nyní, v březnu realizuje. Takže Vás v dubnu zveme na prohlídku.