Exponát května – František Kupka?

Počátkem května se nám dostal do nabídky atraktivní grafický list Františka Kupky. Ačkoliv se tento list čas od času objeví v některé české aukci, přesné určení, o co se ve skutečnosti jedná, nebylo jednoduché.

Je s podivem, jak rozdílný popis volí jednotlivé aukční domy. Většinou list nabízejí jako barevnou litografii, jednou z roku 1909, jindy z roku 1966, někdy jako plakát k výstavě, anebo jako předlohu pro plakát k výstavě. Tato nejednotnost v popisu pramení z faktu, že není dostupný soupis Kupkova grafického díla. Následným bádáním se nám podařilo rozluštit správnou genezi vzniku tohoto díla.

V roce 1909 vytvořil František Kupka dva pastely se shodným námětem a shodným názvem – Plány (Plochy) podle barev, Velký akt. Jeden pastel je realistickým ženským aktem (NG Praha), druhý pastel je modernisticky pojatý akt pomocí velkých barevných skvrn. A tento druhý pastel se stal předlohou pro rozměrný olej se shodným názvem, který vytvořil v roce 1910 a nyní se nachází v Solomon Guggenheim Museum v New Yorku. Tento definitivní olej byl jeho přelomovým dílem, stal se pro něj začátkem jeho nefigurativní tvorby.

V roce 1966, tedy devět let po smrti malíře, se konala v pařížské galerii Karl Flinker Kupkova výstava s názvem František Kupka před 1914 (Kupka avant 1914). Autoři výstavy zvolili jako vizuální moto celého projektu dotyčný pastel, který byl zároveň jedním z nejdůležitějších vystavených děl. S úkolem zhotovit grafický list a plakát k výstavě oslovili slavného tiskaře Henryho Deschampse. Tento tiskař byl známý spoluprací a převáděním do litografií děl takových mistrů, jako například Pablo Picasso, George Braque nebo René Magritte. Často tisknul v nejslavnějším pařížském grafickém ateliéru Mourlot. Henry Deschamps se úkolu zhostil mimořádně úspěšně. Vytisknul limitovanou sérii sto kusů na ruční papír Archés, dále nečíslované množství listů na běžnější papír a plakát s názvem výstavy na klasický plakátový papír. Veškeré tyto tisky hrdě označil H. Deschamps lith. a faksimilií Kupkova razítka. Zbývá objasnit techniku tisku. Deschamps použil podtisk béžové barvy (který prosáknul na rubovou stranu), na který natisknul ofsetovou technikou přes kámen daný motiv. Označení lith. tedy neznačí použitou techniku, ale jde o firemní označení tiskaře.

 

Jedná se tedy o tisk ofsetem přes kamennou desku, zhotovený v roce 1966 podle Kupkova pastelu z roku 1909. Vzhledem k faktu, že jde o limitovanou sérii sto kusů, navíc jistě zhotovenou s vědomím majitele autorských práv, můžeme list považovat za sběratelsky atraktivní grafiku ctitele uměleckého odkazu Františka Kupky.