Exponát srpna – nadčasová mísa Františka Víznera

Exponát srpna – nadčasová mísa Františka Víznera

Místo úvodního slova nechám promluvit samotného autora: „Mám rád několik svých tvarů, na kterých nelze pohnout ani milimetrem hmoty a barvy. Dokonalost pro mne znamená poznání a přijetí osobních omezení. Nechtít se rozprostřít v širokém prostoru neomezených přání. Chci být laskavě omezen materiálem, nářadím, vlastní rukou. Samota a koncentrace mne vede na cestě k dokonalosti.“

František Vízner (1936 – 2011) je jedním z nejvýznamnějších českých sklářů druhé poloviny 20. století. Po studiu na VŠUP v Praze (prof. Štipl, Plátek a Bauch) se zaměřil na navrhování lisovaného skla v nově vzniklém výtvarném středisku ve Sklounionu Teplice. Zde v letech 1962–1967 navrhl řadu zdařilých váz a mís, které byly dlouhá léta ve výrobním programu. V roce 1967 přešel do sklárny ve Škrdlovicích, kde v následujících deseti letech realizoval kolem 250 vlastních návrhů hutně zpracovaného skla. Řada z nich se stala ikonami poválečného sklářského designu. Již v této době se zabývá navrhováním objektů jednoduchých geometrických tvarů, což dokládají dochované nákresy a několik zhotovených děl.

F2

Černá váza, archiv ArtKabinet Zíka, prodáno 2019

V roce 1977 vybudoval ve Ždáru nad Sázavou vlastní sklářskou dílnu, opustil navrhování pro průmyslovou výrobu a zaměřil se pouze na ateliérovou práci. Pro jeho tvorbu se staly charakteristické brusem tvarované objekty jednoduchých forem, u kterých vyniká krása dokonalého tvaru, skloviny a řemeslné zpracování. Variabilita tvarů není velká, zájem autora se zaměřoval na hledání optimálních proporcí objektu a barev použité skloviny. Matový povrch volil autor záměrně, mat totiž eliminuje odlesky a odrazy, a tím jasně definuje objem předmětu. František Vízner zhotovoval od daného objektu pouze jeden kus, jednotlivé mísy a vázy se vždy lišily barvou skloviny a rozměry.

F3

Váza se dvěma otvory, archiv ArtKabinet Zíka, prodáno 2019

ArtKabinet Zíka se zaměřuje na prodej uměleckých děl tohoto autora. V nedávné době jsme nabízeli několik jeho zajímavých děl. Unikátní byla Černá váza, která pocházela z 60. let a byla ze série vůbec prvních objektů – váz jednoduchého geometrického tvaru. Vzácná byla rovněž Váza se dvěma otvory, na kterou autor použil optické sklo z Jeny. Toto naprosto dokonalé sklo bez jakýchkoliv optických vad umožnilo povrch vyleštit. Váza tím vybočuje z jeho tvorby, kdy naprostá většina má matovaný povrch. Třetí Červená mísa má pro autora charakteristický miskový tvar, který obohatil o oválnou prohlubeň. Na této míse obzvláště vynikne měnící se intenzita barvy skloviny, která je odstupňována tloušťkou skla.

F4

Červená mísa, archiv ArtKabinet Zíka, prodáno 2019

Nabízená Mísa z šedozeleného skla byla zhotovena v roce 2010. Tématu kruhové mísy se dvěma prolínajícími se kruhovými prohlubněmi se autor poprvé věnoval v roce 1971. Z tohoto roku je publikována kresba mísy, chovaná v v kolekci Barry Friedman. Ve stejné kolekci byla i první mísa tohoto typu z roku 1972. Autor se k tomuto motivu několikrát vrátil, vždy v odlišných proporcích a barvách. Šedozelená barevnost činí nabízenou mísu velmi elegantní a nadčasovou.