626-5.jpg626-5.jpg

Lidový džbánek "Sv. Jan Nepomucký"

17.080 Kč
1. pol. 19. století, západní Slovensko, keramika, pestře glazovaná výška 21 cm