Stanislav Libenský (1921 - 2002)

69.000 Kč
Váza Spirograph, návrh 1948, sklo čiré, tenkostěnné, ryté

výška 10,5 cm, provedení Umělecké sklo Borského skla, Nový Bor, Prov.: Z pozůstalosti akademického malíře Karla Rybáčka. Lit.: Tvar. 1950, sv. 3, č. 4, s. 122, obr. 321. RICKE, Helmuth. Czech Glass 1945-1980. Stuttgart: Arnoldsche, 2005, s. 231, obr. 148