569-4.jpg569-4.jpg

Antonie Jankovcová (1943)

11.000 Kč
Motýl, unikát, autorská práce, monogramováno AJ, 40 x 40 cm, rám