René Roubíček (1922 - 2018)

11.000 Kč
Jablko, návrh 1976, sklo hutně tvarované, pestrobarevně dekorované

provedení ÚUŘ sklárna Škrdlovice, výška 17 cm, Lit.: KŘEN, Ivo. České sklo. Východočeské muzeum Pardubice, 2016, s. 151